Regulamin sklepu

Firma „Nazeli”  prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów zamówionych przez internet. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu w chwili zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, ze kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Sklep jest własnością firmy: Nazeli

Adres firmy:  91-204  Łódź   ul. Traktorowa 128

Sklep internetowy firmy Nazeli zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą 29 sierpnia 1997r. o „ochronie danych osobowych”. Udostępnione dane osobowe będą nam służyły do realizacji zamówień.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Oferta prezentowana na stronie sklepu Nazeli  nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) podawanymi w polskich złotych (PLN).
Zamówienia na towar przyjmowane są jedynie na adres e-mailowy: kontakt@nazeli.pl
Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą dokonanie zamowienia

Płatność przelewem

Płatność przelewem klient wpłaca pieniądze na konto firmowe Nazeli

PKO BPSA   Nr konta:  37-1020-3408-0000-4802-0258-5537
Nr konta dewizowego
Bank Account      
PKO BP SA o/Lodz
IBAN: 17 1020 3408 0000 4502 0297  9961
BIC Code:   BPKOPLPW

Płatność za pobraniem

Płatność za pobraniem (klient wpłaci za przesyłkę w momencie jej odbioru listonoszów).

    Jeżeli listonosz nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem wówczas pozostawia awizo i po odbiór przesyłki należy zgłosić się do właściwego urzędu pocztowego. Płatność następuje wówczas na poczcie w momencie odbioru. W obu przypadkach kwota do zapłacenia jest taka sama . Wszystkie przesyłki są wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej

 • zamówienie realizowane jest najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od chwili jego wysłania przez zamawiającego
 • w przypadku błędnego lub niedokładnego zamówienie nie będzie ono realizowane. KONIECZNE JEST PODANIE NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO  pod, który będzie mógł zadzwonić kurier i umówić się z Państwem na odbiór przesyłki.
 • w przypadku braku towaru, następuje częściowa realizacja zamówienia, chyba że klient zastrzegł sobie inaczej.

10 zł w przypadku dokonania przedpłaty na nasze konto 
15 zł w przypadku zapłaty przy odbiorze przesyłki 
Jeżeli wartość Twojego zamówienia przekroczy 400 zł - paczkę wyślemy na nasz koszt! 

Wszelkie wpłaty za dokonane zakupy należy wykonywać na nasz rachunek:

Nazik Mokrosińska  91-110 Łódź ul. Łanowa 87 m.11

PKO PBSA   nr  konta:   37-1020-3408-0000-4802-0258-5537

Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Państwu bezwadliwego towaru pokrywa Firma Nazeli

 • W przypadku jakichkolwiek problemów z dostarczonymi wyrobami lub ich zwrotem prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@nazeli.pl
 • Pamiętajcie Państwo o tym aby zachować dokument  zakupu oraz opakowanie. Odeślijcie do nas towar w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż (nieużywany, wraz ze wszystkimi metkami).
 • Koszty wynikłe z wymiany towaru przez klienta (np. źle zamówiony rozmiar) pokrywa klient według cennika Poczty Polskiej. Warunkiem wymiany lub zwrotu jest przesłanie do nas towaru nieużywanego, czystego, pozbawionego zapachu i kompletnego (wszywki, metki, opakowanie) wraz z dołączonym oryginałem dokumentu zakupu na adres: Nazeli  Nazik Mokrosińska 91-204 Łódź Traktorowa 128
   Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępnione lub wykorzystywane.
 •  Firma Nazeli nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej. Ewentualne spory wynikłe związku z realizacją transakcji  - strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy Nazel
 •  Firma Nazeli nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z powodu braku towaru.
 •  Kolory i wykończenia produktów prezentowanych w ofercie sklepu, mogą różnić się od prawdziwych produktów ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne.
 •  Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn, technicznych (wadliwego działania sieci, za niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską).
 •  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niniejszych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, poz 271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, par. 883 z p. zmianami.)
 •  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian  w/w  regulaminie będą obowiązywały od chwili podania ich do wiadomości poprzez zamieszczenia na stronie internetowej firmy Nazeli.